Neue Herbold
Neue Herbold

Neue Herbold

Kruszarki, młyny i urządzenia do recyklingu

Firma oferuje całe spektrum technologii rozdrabniania (rozdrabniacze/ shreddery, młyny do rur i profili, młyny młotkowe, młyny tarczowe udarowe / tarczowe zębate, kruszarki śrubowe, nożyce gilotynowe, granulatory, kompletne systemy mycia) oraz recykling odpadów z tworzyw sztucznych, jak również technologię separacji materiałów mieszanych.

Maszyny i urządzenia firmy są niezbędne w procesie przetwarzania surowców wtórnych. Pomagają one nie tylko rozdrabniać produkty- od zgrubnego kruszenia do mielenia na najdrobniejsze cząstki, ale również są stosowane na dalszych etapach produkcji i przywracania do użyteczności tych już wcześniej przetworzonych tworzyw.

 

Zakres działania firmy Neue Herbold obejmuje kilka etapów przygotowania tworzyw do powtórnego użycia:

 1. Rozdrabnianie wstępne/ zgrubne
 2. Rozdrabnianie dokładne
 3. Drobne mielenie
 4. Mycie, segregacja, suszenie
 5. Recykling/ przetwarzanie surowców wtórnych

 

Produkty firmy

 1. Dla pierwszego etapu przygotowania recyklingu Neue Herbold oferuje różnego rodzaju kruszarki/ rozdrabniacze/shreddery:
 • Rozdrabniacze jednowałowe serii HZR

Cechą charakterystyczną tego typu maszyn jest wolno obracający się wał wirnika. Materiał jest podawany hydraulicznie w obszar cięcia rotoru. Po uzyskaniu pozycji krańcowej tłok cofa się automatycznie. Maszyna nadaje się szczególnie do wstępnego rozdrabniania towarów w belach, masywnych brył itp. Zaletą maszyn tej serii jest automatyczne odwracanie kierunku obrotów wirnika w przypadku przeciążenia, wymienne uchwyty noży lub kostki tnące (połączenie śrubowe/ wtykowe)

 • Rozdrabniacze dwuwałowe serii ZRM

Maszyny charakteryzują walne obroty wałów rozdrabniających, napędzanych elektrycznie lub hydraulicznie. Wały te zazębiają się, dzięki czemu proces rozdrabniania odbywa się szybko. W celu optymalizacji procesu maszyny te mogą być wyposażone w hydrauliczny stempel dociskający. Są one wykorzystywane najczęściej do rozdrabniania dużych ilości materiału lub nieporęcznych części. Oprócz automatycznego odwracania  kierunku obrotów przy przeciążeniu maszyny te są bardzo odporne na zakłócenia i charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

 • Specjalne rozwiązania do rur serii HZR

Wydajność tych maszyn jest zależna od wytrzymałości mechanicznej oraz grubości ścianek przetwarzanych rur oraz wielkości założonego sita, a może wynosić do 3t/h, pozostawiając narzędzia rozdrabniacza w bardzo dobrym stanie. Maszyna ta została zaprojektowana specjalnie do rozdrabniania odpadów z początku produkcji jak i rur o średnicy do 1200 mm. Często jest zestawiana z młynem, który mieli powstałe zgrubne elementy do przemiału o wymaganej na produkcji wielkości cząstek. Rozwiązanie to pozwala na oszczędności energii rzędu 20-50% w stosunku do rozdrabniania jednoetapowego. Narzędzia mają długą żywotność, a maszyny te charakteryzuje wysoka rentowność.

 • Rozdrabniacze o styropianu RL

W celu zachowania komórkowej struktury obrabianych materiałów w maszynach tych zamiast wałów z nożami stosuje się beznożowe wirniki ubijające. Określenie wielkości cząstek następuje poprzez regulację odstępów między elementami ubijającymi i poprzez wielkość sita. Maszyny te osiągają bardzo duże wydajności przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacyjnych z racji braku noży oraz zachowaniu wysokiej jakości produktu końcowego.

 • Rozdrabniacze ślimakowe serii SB

Maszyny tej serii wyposażone są w wały kruszące w kształcie współpracujących ślimaków, które są zamontowane w spawanej obudowie w kształcie rynny (opcjonalnie wyposażonej w sito w celu odseparowania piachu i ziemi. Rozdrabnianie następuje nie tylko między zwojami ślimaków, lecz także dzięki zamieszczonym w obudowie wypustkom. Maszyny te są odpowiednie do rozdrabniania materiałów o dużych rozmiarach, np. palet drewnianych, szpul na kable, płyt izolacyjnych, pustaków z gazobetonu itp.

 • Nożyce gilotynowe

Jedną z cech szczególnych nożyc gilotynowych jest odporna na skręcanie konstrukcja ramy spawanej.  Cięcie następuje przez nacisk nożyc gilotynowych. Ostrze rozłupujące, które jest zamontowane w solidnej dwustronnej prowadnicy z możliwością regulacji odstępu, jest przesuwane względem stojana za pomocą dwóch ponadwymiarowych siłowników hydraulicznych. Maszyny te zostały skonstruowane specjalnie do porcjowania wstępnego szczególnie wymagających materiałów, takich jak bele z wielu różnych włókien, z taśm, klejących się folii, dużych brył, bal kauczukowych itp.

2. W drugim etapie wstępnie pocięty materiał jest poddawany dalszemu rozdrabnianiu za pomocą rozdrabniaczy tnących i młotkowych. W zależności od typu rozdrabniacze tnące są odpowiednie do cięcia różnych materiałów, od folii, długich profili do dużych konglomeratów. W komorze obróbczej zamontowane są tzw. noże stojanowe. Dzięki współdziałaniu noży wirnikowych i stojanowych materiał jest rozdrabniany (cięty) tak długo, aż cząstki osiągną pożądaną wielkości mogą opaść przez sito zainstalowane w komorze. Firma ma w ofercie kilka rodzajów tych maszyn i różne opcje oprzyrządowania w celu optymalnego doboru do stawianych przez klientów wymogów:

 • Młyny do rur

W tych młynach tnie się rury o grubych ściankach, dlatego są one wyposażone w stempel ułatwiający docisk, długie i ciężkie rury są doprowadzane w pozycji poziomej do wlotu młyna za pomocą suwnic, mniejsze odcinki można wprowadzać ręcznie, najczęściej do leja, który ułatwia wprowadzanie rur korzystając z siły grawitacji.

 • Rozdrabniacze tnące serii SX

Rozdrabniacze tnące/ Granulatory serii SX są maszynami o wysokich wydajnościach i są wyposażone w geometrię podwójnego cięcia skośnego za pomocą osadzonych na rotorze i w komorze noży, których ukośny montaż zapewnia dokładny rozmiar cięcia na całej długości roboczej oraz znaczną redukcję poziomu hałasu. Maszyny tej serii mają kompaktową budowę.

 

3. Kolejnym etapem, potrzebnym niekiedy do uzyskania bardzo drobnego przemiału, jest zastosowanie młynów do drobnego mielenia. Producent oferuje to młyny serii ZM, które działają na zasadzie młynów tarczowych udarowych, umożliwiających drobne mielenie lub pulweryzację średnio twardych, kruchych i odpornych na uderzenia tworzyw sztucznych (np. PE, PCW, PC). Przy czym początkowa wielkość cząstek do zmielenia nie powinna przekraczać wielkości 6-8mm. Systemy te są połączone z silosem magazynującym, systemem podawania i dozowania. Maszyny te charakteryzują się wysokimi wydajnościami, niewielkim obciążeniem termicznym przemiału, długą żywotnością, szybką wymianą i łatwym ustawianiem narzędzi.

4. Neue Herbold produkuje i dostarcza kompletne systemy do recyklingu, co oznacza, że oprócz rozdrabniarek i młynów w jej ofercie znajdują się myjki, separatory i suszarki.

Oto przykładowe maszyny, które można zastosować na tym etapie:

 • Myjka ślimakowa serii ES

Została opracowana specjalnie w celu usuwania zanieczyszczeń z produktu i zmoczenia materiału wodą. Na ogół jest stosowana w obróbce folii jako myjka wstępna w celu ochrony kolejnych urządzeń w linii.

 • Ślimak odwadniający

Stosowany do materiału mielonego w młynach wodnych jako sposób na łatwe oddzielenie zanieczyszczeń od zmielonych tworzyw.

 • Mechaniczna suszarka etapowa serii T

Skonstruowana specjalnie do delikatnego suszenia przemiału PET. W zależności od wielkości, temperatury i struktury produktu do obróbki wilgotność powierzchniowa może być zredukowana do 1-2% ciężaru wsadu.

 • Okrągłe silosy

Firma dostarcza systemy silosów dla wszystkich przemiałów, w szczególności tych trudno płynących, np. strzępy folii i materiały jedno- i wielowłóknowe.

 • Kompletne układy myjące

Firma produkuje i dostarcza kompletne układy do mycia odpadów z tworzyw sztucznych, które przed dalszą obróbką muszą być najczęściej zmielone, umyte i segregowane.

 • Bęben myjący serii WT

W celu uniknięcia uszkodzenia kolejnych urządzeń w linii, stosuje się w procesie obróbki agregaty mycia wstępnego, np. bębny myjące.

 • Separatory serii TB

Urządzenia te służą rozdzielaniu frakcji PE lub PP od materiałów o szczególnie dużej masie.

 • Suszarki termiczne serii TT

Maszyny te są stosowane jako dodatek do suszarek mechanicznych w celu minimalizacji wilgoci resztkowej.

 • Klasyfikatory serii ZS

Urządzenie odpowiednie do segregacji różnych wymieszanych materiałów. Warunkiem segregacji jest różna gęstość nasypowa składników takiej mieszanki, różnica w kształcie, stan powierzchni i wielkość cząstek. Segregacja następuje poprzez wydmuchiwanie z kolejnych skośnych powierzchni, na których osiada materiał pod wpływem grawitacji.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji i oferty.

 

Neue Herbold